دسته‌بندی نشده

پایان نامه سودمندی و سهولت درک شده ، اعتبار ، اعتماد ، سازگاری بر نگرش مصرف کننده

4  اهداف پژوهش

1-4-1 هدف اصلی

هدف اصلی این تحقیق ” بررسی تاثیر سودمندی و سهولت درک شده ، اعتبار ، اعتماد ، سازگاری بر نگرش مصرف کننده  و نیت و انجام به استفاده از رزرو اینترنتی هتل ” در سطح هتل های گیلان می باشد .

 

1-4-2 اهداف علمی

هدف علمی این تحقیق ، سنجش شاخص های اعتبار ، اعتماد ، سازگاری ، سهولت کاربرد ، سودمندی درک شده بر نگرش و نیت و قصد استفاده ، در  رزرواسیون  اینترنتی هتل ها می باشد .

 

 

1-4-3 اهداف کاربردی

هدف کاربردی تحقیق مشخص کردن تاثیر نقش مثبت حضور فعال تر هتل ها  در سایت های رزرو آنلاین هتل و همچنین ایجاد وب گاه و یا ارتقا  وب گاه های موجود هتل ها (از طریق  بهینه سازی وب گاه  ، اطلاع رسانی بهتر و جامع تر وب گاه از طریق نمایش اتاق ها و محیط هتل  ، سریع بالا آمدن سایت ، بهینه سازی امکانات صوتی و تصویری ، ارائه اطلاعات گردشگری شهر و استان و … ) در جهت  افزایش مشتری و نهایتا  ارائه نتایج به هتل های استان می باشد  .

 

 

1-5  چارچوب نظری

چارچوب نظری عبارتست از ” شیوه خاصی از نگریستن به زندگی انسان که طی آن، فرضهای خاصی درباره ماهیت واقعیت اجتماعی عرضه می شود”  . ( ببی  ؛ 1384 : 98 ) خلاف تصور عمومي ، نظريه و تحقيق به عرصه هايي مجزا تعلق ندارند ، بلكه مكمل يكديگرند . نظريه القاء كننده فرضيه ها و در خلال حل يك مساله نظري مي تواند موجد افكار بيشتري شود . با اين توضيح  كه مي توان گفت استفاده از نظريه هاي انديشمندان در مطالعات جمعيت و جامعه شناسي براي رسيدن به يك چارچوب نظري جامع تر ،كه ايجاد كننده فرضيات و ايده هاي جديد باشد، امري لازم و ضروري است و به محقق كمك شاياني خواهد نمود.

مدل پذيرش فناوری به طور موفقيت آميزی در محيط ها و سيستم های مختلف برای بررسي موضوع نيت استفاده از فناوری به کار رفته است . (قربانی زاده و همکاران ؛ 1387: 13) مدل پذيرش فناوری را ،  ديويس براساس تئوری عمل مستدل برای مدل سازی موضوع پذيرش فناوری داده ها  بوسيله کاربران در رساله ی دکترايش معرفي کرده است . ( احمدی و جدیدی ؛ 1390 : 92 ) مدل اين تحقيق علاوه بر تأثير متغيرهای سودمندی و سهولت استفاده (باورهای اصلي در مدل پذيرش فناوری دیویس) ، به بررسي تأثير متغيرهای اعتبار و اعتماد و سازگاری (ميزان برداشت فرد از هماهنگي نوآوری با ارزش های موجود) بر نيت افراد به استفاده از رزرو اينترنتي هتل از طريق تاثیر آنها بر نگرش نيز مي پردازد . (عطافر، خزائی پول و پورمصطفی ؛ 1391)

متغير های  وابسته” نگرش ” و ” نيت انجام رزرو اينترنتي هتل ” می باشند که به عنوان متغير اصلي در مدل قرار گرفته اند . متغيرهای کليدی پذيرش فناوری شامل سودمندی و سهولت استفاده به عنوان متغيرهای کليدی نيت رزرو اينترنتي هتل در مدل گنجانده شده اند. اين مدل پيشنهادی ساير متغيرهای کليدی از جمله اعتبار، اعتماد و سازگاری را هم به مدل ابتدايي اضافه کرده است. گنجاندن اين متغيرها در مدل ، اين مدل را به يک مدل منسجم تبديل مي کند. شکل 1-1 مدل تحقيق را نشان مي دهد .

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir