دسته‌بندی نشده

پایان نامه تعیین میزان اهمیت هر کدام از عوامل موثر و حیاتی دستیابی به اهداف راهبردی و تعیین روابط بين آن¬ها با رویکرد فازی

اهداف پژوهش

  1. هدف اصلی:

شناسایی و تحلیل عوامل موثر و حیاتی دستیابی به اهداف راهبردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس با استفاده از نگاشت ادراکی فازی

  1. اهداف فرعی:
  • تعیین میزان اهمیت هر کدام از عوامل موثر و حیاتی دستیابی به اهداف راهبردی و تعیین روابط بين آن­ها با رویکرد فازی
  • طراحی سناریوهایی بر مبنای سؤالاتی در قالب “چه می­شود- اگر؟”
  • طراحی الگوی عوامل علی و معلولی و تعیین وزن عوامل مؤثرتر

1-5- سؤالات پژوهش

مطابق با اهداف پژوهش، سؤالات زیر مطرح می­شود:

  1. به منظور دستیابی به اهداف راهبردی موسسات آموزشی و پژوهشی به ویژه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس چه عوامل کلیدی و حیاتی موفقیت وجود دارند؟
  2. ميزان اهميت هر يك از اين عوامل و رابطه بين عوامل چقدر است؟
  3. نگاشت ادراکی فازی به دست آمده چه نقشی در انتخاب و تدوین سناریو و راهبرد سازمان دارد؟

1-6- قلمرو پژوهش

الف) قلمرو مکانی:

مطالعه موردی این تحقیق در دانشگاه آزاد واحد بندرعباس انجام می‌شود. همچنین کلیه مؤسسات آموزشی و پژوهشی از جمله واحدهای دیگر دانشگاه آزاد می‌توانند از این رویکرد نوین در کلیه برنامه‌ها و اهداف خود استفاده نمایند.

ب) قلمرو زمانی:

پژوهش حاضر از نظر زمانی در سال­های 92 و1393 انجام شده است.

ج) قلمرو موضوعی:

قلمرو موضوعی پژوهش شامل اهداف راهبردی سازمان، عوامل حیاتی موفقیت در حوزه آموزش و پژوهش دانشگاه، مدل­های تجزیه و تحلیل عوامل حیاتی موفقیت، مدل­سازی توسط نگاشت­های ادراکی فازی، روش­های یادگیری نگاشت­های ادراکی فازی به خصوص روش­های مبتنی بر شبکه­های عصبی مصنوعی مانند هبین می­باشد.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir