پایان نامه تعیین تاثیر پرستیژ برند بر قصد خرید مجدد می باشد.

-7- 2) پرستیژ برند[1]

منظور از پرستیژ برند این است که برند از منظر افرادی که نظرشان برای مصرف کنندگان مهم است، شناخته شده، قابل احترام و تحسین برانگیز باشد. پرستیز برند می­تواند نشان دهنده جایگاه نسبتاً بالای موقعیت محصول همراه با یک نام تجاری باشد. استین کمپ و باتراو الدن[2] (2003) چگونگی انجام منحصر به فرد که با نشانهای خاص  یا کیفیت کلی و عملکرد محصول در ارتباط است معیاری کلیدی برای قضاوت در مورد پرستیژ یک برند می­باشد. با این وجود پرستیژ برند به صورتی یکسان بر همه افراد تأثیر گذار نیست به عبارت دیگر، مصرف نام­های تجاری معتبر ممکن است براساس قابلیت­ها متفاوت باشد ( ویگنرون و جانسون[3]، 1999).

1-7-3) تصویر برند[4]

از دید  بو و همکارانش[5] (2009) تصویر برند همان ادراک های احساسی و دقیق مشتریان از برند خاص است. آنها معتقدند که تصویر ذهنی برند یکی از منابع مهم ارزش ویژه برند است. کلر[6] ( 1998) چهار منبع شناسایی شده برای ارزش برند (وفاداری، تداعیات، ارزش درک شده و آگاهی برند) را به دو بخش آگاهی برند و تصویر ذهنی برند ترکیب می­کند .کلر تصویر برند را شامل 1- نمایش کاربرد     2- موقعیت استفاده و خرید 3- شخصیت و ارزش 4- تاریخچه، میراث و تجربه می داند. درواقع ارزش برند از کل تصویر ذهنی برند که به وسیله تداعیات درک شده به وسیله فرد صورت گرفته، حاصل   می­شود.

1-7-4) کیفیت درک شده[7]

کیفیت ادراک شده به عنوان « ادراک مشتری از کیفیت یا برتری کلی یک محصول یا خدمات با توجه به هدفی که آن محصول یا خدمات داشته و نسبت به سایر محصولات و خدمات موجود در بازار» تعریف شده است. این مساله یک الزام رقابتی است و بسیاری از شرکت ها امروزه، کیفیت مشتری مدار را به ابزار استراتژیک نیرومندی مبدل ساخته اند. آنها رضایت و ارزش مشتری را از طریق برآورد مداوم و سودمند نیازها و ترجیات مشتری در مورد کیفیت ارضا کرده­اند. کاتلر ارتباط درونی بین کیفیت محصول و خدمت، رضایت مشتری و سودآوری شرکت را مورد توجه قرار داده است.

1-7- 5) صرفه جویی در هزینه اطلاعات[8]

اردم و اسویت[9] در سال ( 1998) گفته اند صرفه جویی در هزینه اطلاعات را می­توان از طریق کاهش جمع آوری اطلاعات و هزینه­های پردازش که شامل صرف هزینه­های زمان، پولی و روانی است مفهوم سازی کرد. به عنوان مثال، آکر[10] اشاره می­کندکه: کیفیت درک شده بیشتر، هزینه­های اطلاعات کمتر، و خطرات کمتر همراه با نام­های­تجاری معتبر می­توانند ارزیابی مصرف­کننده از نام­های تجاری را افزایش دهند. در رابطه با مبحث فوق اردم و اسویت(1998) می­گویند که اعتبار برند باعث افزایش کیفیت درک شده، کاهش خطر درک شده و هزینه اطلاع رسانی شده و بنابراین انتظارات مشتریان را افزایش می­دهد (یعنی تمایل به خرید یک نام تجاری).

[1] Brand Prestige

[2] Steenkamp&Batra& Alden

[3] Vigneron & Johnson

[4] brand image

[5] Boo et al

[6] Keller

[7] Perceived Quality

[8] Information Costs Saved

[9] Erdem & Swait

[10] Aaker

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.