متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینید متن کامل پایان نامه را در سایت منبع 2 fuka.ir می توانید ببینید

پایان نامه تاثیر نقش مثبت حضور فعال تر هتل ها در سایت های رزرو آنلاین هتل و همچنین ایجاد وب گاه

متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینید

در این تحقیق سازگاری بعنوان میزان برداشت فرد از هماهنگی  نوآوری  با ارزش های موجود ، تجربه های گذشته و نیازهای گیرنده نوآوری است .  برای بررسی عملیاتی  متغیر مستقل سازگاری در پرسشنامه این تحقیق ،  5 سوال مطرح شده است که شامل سوالات (11 تا 15 ) پرسشنامه       می باشند. شاخص های مرتبط با متغیر سازگاری در سوالات پرسشنامه عبارتند از : استاندارد بودن خدمات دریافتی ، معرفی کامل خدمت در سایت رزرو اینترنتی  و تناسب خرید آنلاین ( اینترنتی ) با زندگی شخص و برطرف کردن نیاز های او .

 

1-7-1-4  متغیر سهولت  درک شده

تعریف نظری

میزانی که کاربر انتظار دارد استفاده  از سیستم موردنظر، نیازی به تلاش نخواهد داشت. ( دیویس[1] و دیگران ؛ 1989 : 985) بر اساس مدل پذیرش فناوری، درک شخص از سودمندی سیستم ، تحت تأثیر این  واقعیت است که وی  درک کند استفاده از سیستم آسان است . ( ونکاتش و دیویس[2] ؛ 2000 : 187)

بر اساس مدل پذیرش فناوری دیویس  [3] TAM که در  سال  1989 ارائه شد ، دو متغیر  سهولت استفاد درک شده یا PEOU [4]   و سودمندی درک شده یا PU  [5]  نگرش افراد درباره یک فناوری، تمایل و قصد استفاده از فناوری و در نهایت رفتار واقعی در استفاده از فناوری را تعیین  و تبیین می کنند و همچنین متغیرهای مستقل یا بیرونی، از طریق تأثیری که بر PU و PEOU دارند، بر پذیرش فناوری موثر هستند. (کفاشان ؛ 1389 )

تعریف عملیاتی

در این تحقیق  متغیر سهولت درک شده  ، میزان درک مصرف کننده از آسانی و سهولت استفاده از انجام عمل رزرو اینترنتی هتل می باشد . برای بررسی عملیاتی میزان  متغیر سهولت درک شده در پرسشنامه این تحقیق ، 5 سوال مطرح شده است که شامل سوالات( 16 تا 20 )پرسشنامه می باشند . شاخص های مرتبط با متغیر سهولت درک شده در سوالات پرسشنامه عبارتند از :  آسان بودن خرید اینترنتی و رزرو آنلاین هتل برای شخص ، سهولت جهت سفر به بهترین مکان در مناسب ترین زمان و همچنین  سهولت انجام مقایسه امکانات هتل ها با یکدیگر .

 

1-7-1-5  متغیر سودمندی درک شده

تعریف نظری

سودمندی درک شده عبارتست از درجه ای که شخص باور دارد استفاده کردن از یک سیستم خاص ، وضعیت  او را بهبود می بخشد (تیلور و تاد[6] ؛ 1995: 152) بر اساس مطالعه تئو و تان  در سال2000 ، (تان و تئو[7] ؛ 2000)  میزان سودمندی  از استفاده درک شده به عنوان یک عامل مهم و اساسی برای مشخص  کردن  پذیرش  یک  تکنولوژی جدید شناسایی شده است. (بهبودی ، عابدینی و جلیلوند ؛ 1392 )

سودمندی استفاده درک شده به این معنی است که استفاده از یک سیستم خاص تا چه اندازه عملکرد کار فرد را بالا می برد .(; 2001 ; Davis; 1993 ;  Mathwick et al.; 2001 (Al-Gahtani

 

 

 

 

تعریف عملیاتی

در این پژوهش سودمندی درک شده عبارتست از درجه ای که شخص باور دارد استفاده از یک سیستم خاص ، باعث بهبود  وضعیت  او می شود  . برای بررسی عملیاتی متغیر مستقل سودمندی درک شده  در پرسشنامه این تحقیق  ، 5 سوال مطرح شده است که شامل سوالات ( 21  تا 25 ) پرسشنامه می باشند . شاخص های مرتبط با متغیر سودمندی درک شده  در سوالات پرسشنامه عبارتند از : آگاهی از تخفیف های مناسبتی هتل ها ،کوتاه شده دست واسطه ها ،  پاسخگو بودن سایت ها  و وجود اطلاعات کامل در سایت های گردشگری .

 

1-7-2 متغیرهای وابسته

متغیرهای  وابسته “نگرش ” و ” نیت انجام رزرو اینترنتی هتل ” می باشند . که در این تحقیق به عنوان متغیر اصلی در مدل قرار گرفته است . دراین تحقیق سعی بر این شده است که با استفاده از متغیرهای کلیدی پذیرش فناوری شامل سودمندی ، سهولت استفاده ، اعتماد ، اعتبار و سازگاری به عنوان عوامل موثر بر نگرش افراد ، به نیت و قصد انجام رزرو اینترنتی هتل پرداخته شود .

 

1-7-2-1  متغیر نگرش

تعریف نظری

نگرش عبارت است از یک روش نسبتاً ثابت در فکر احساس و رفتار نسبت به افراد، گروه ها و موضوع های اجتماعی یا قدری وسیع تر، هر گونه حادثه ای در محیط فرد .( ترکان و کجباف ؛ 1387) یکی از دلایل اهمیت نگرش این است که بر افکار اجتماعی موثر است ، نحوه تفکر و پردازش اطلاعات را تحت تاثیر قرار می دهد ، به عنوان طرح ذهنی عمل می کند و به عبارت دیگر چارچوب های شناختی اطلاعات را در مورد مفاهیم ، موقعیت ها و حوادث را سازماندهی و نگهداری می کند و سرانجام، بر فرایند رفتار اثر می گذارد . ( آذربایجانی و همکاران ؛ 1۳۸۵ )

تعریف عملیاتی

[1] Davis

[2] Venkatesh  &  Davis

[3] Technology acceptance model

[4] Perceived Ease Of Use

[5] Perceived Usefulness

[6] Taylor  &  Todd

[7] Tan  &  Teo

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

متن کامل و مطالب مشابه در سایت هماتز

Comments are Closed