پایان نامه تاثیر نقش مثبت حضور فعال تر هتل ها در سایت های رزرو آنلاین هتل و همچنین ایجاد وب گاه

در این تحقیق سازگاری بعنوان میزان برداشت فرد از هماهنگی  نوآوری  با ارزش های موجود ، تجربه های گذشته و نیازهای گیرنده نوآوری است .  برای بررسی عملیاتی  متغیر مستقل سازگاری در پرسشنامه این تحقیق ،  5 سوال مطرح شده است که شامل سوالات (11 تا 15 ) پرسشنامه       می باشند. شاخص های مرتبط با متغیر سازگاری در سوالات پرسشنامه عبارتند از : استاندارد بودن خدمات دریافتی ، معرفی کامل خدمت در سایت رزرو اینترنتی  و تناسب خرید آنلاین ( اینترنتی ) با زندگی شخص و برطرف کردن نیاز های او .

 

1-7-1-4  متغیر سهولت  درک شده

تعریف نظری

میزانی که کاربر انتظار دارد استفاده  از سیستم موردنظر، نیازی به تلاش نخواهد داشت. ( دیویس[1] و دیگران ؛ 1989 : 985) بر اساس مدل پذیرش فناوری، درک شخص از سودمندی سیستم ، تحت تأثیر این  واقعیت است که وی  درک کند استفاده از سیستم آسان است . ( ونکاتش و دیویس[2] ؛ 2000 : 187)

بر اساس مدل پذیرش فناوری دیویس  [3] TAM که در  سال  1989 ارائه شد ، دو متغیر  سهولت استفاد درک شده یا PEOU [4]   و سودمندی درک شده یا PU  [5]  نگرش افراد درباره یک فناوری، تمایل و قصد استفاده از فناوری و در نهایت رفتار واقعی در استفاده از فناوری را تعیین  و تبیین می کنند و همچنین متغیرهای مستقل یا بیرونی، از طریق تأثیری که بر PU و PEOU دارند، بر پذیرش فناوری موثر هستند. (کفاشان ؛ 1389 )

تعریف عملیاتی

در این تحقیق  متغیر سهولت درک شده  ، میزان درک مصرف کننده از آسانی و سهولت استفاده از انجام عمل رزرو اینترنتی هتل می باشد . برای بررسی عملیاتی میزان  متغیر سهولت درک شده در پرسشنامه این تحقیق ، 5 سوال مطرح شده است که شامل سوالات( 16 تا 20 )پرسشنامه می باشند . شاخص های مرتبط با متغیر سهولت درک شده در سوالات پرسشنامه عبارتند از :  آسان بودن خرید اینترنتی و رزرو آنلاین هتل برای شخص ، سهولت جهت سفر به بهترین مکان در مناسب ترین زمان و همچنین  سهولت انجام مقایسه امکانات هتل ها با یکدیگر .

 

1-7-1-5  متغیر سودمندی درک شده

تعریف نظری

سودمندی درک شده عبارتست از درجه ای که شخص باور دارد استفاده کردن از یک سیستم خاص ، وضعیت  او را بهبود می بخشد (تیلور و تاد[6] ؛ 1995: 152) بر اساس مطالعه تئو و تان  در سال2000 ، (تان و تئو[7] ؛ 2000)  میزان سودمندی  از استفاده درک شده به عنوان یک عامل مهم و اساسی برای مشخص  کردن  پذیرش  یک  تکنولوژی جدید شناسایی شده است. (بهبودی ، عابدینی و جلیلوند ؛ 1392 )

سودمندی استفاده درک شده به این معنی است که استفاده از یک سیستم خاص تا چه اندازه عملکرد کار فرد را بالا می برد .(; 2001 ; Davis; 1993 ;  Mathwick et al.; 2001 (Al-Gahtani

 

 

 

 

تعریف عملیاتی

در این پژوهش سودمندی درک شده عبارتست از درجه ای که شخص باور دارد استفاده از یک سیستم خاص ، باعث بهبود  وضعیت  او می شود  . برای بررسی عملیاتی متغیر مستقل سودمندی درک شده  در پرسشنامه این تحقیق  ، 5 سوال مطرح شده است که شامل سوالات ( 21  تا 25 ) پرسشنامه می باشند . شاخص های مرتبط با متغیر سودمندی درک شده  در سوالات پرسشنامه عبارتند از : آگاهی از تخفیف های مناسبتی هتل ها ،کوتاه شده دست واسطه ها ،  پاسخگو بودن سایت ها  و وجود اطلاعات کامل در سایت های گردشگری .

 

1-7-2 متغیرهای وابسته

متغیرهای  وابسته “نگرش ” و ” نیت انجام رزرو اینترنتی هتل ” می باشند . که در این تحقیق به عنوان متغیر اصلی در مدل قرار گرفته است . دراین تحقیق سعی بر این شده است که با استفاده از متغیرهای کلیدی پذیرش فناوری شامل سودمندی ، سهولت استفاده ، اعتماد ، اعتبار و سازگاری به عنوان عوامل موثر بر نگرش افراد ، به نیت و قصد انجام رزرو اینترنتی هتل پرداخته شود .

 

1-7-2-1  متغیر نگرش

تعریف نظری

نگرش عبارت است از یک روش نسبتاً ثابت در فکر احساس و رفتار نسبت به افراد، گروه ها و موضوع های اجتماعی یا قدری وسیع تر، هر گونه حادثه ای در محیط فرد .( ترکان و کجباف ؛ 1387) یکی از دلایل اهمیت نگرش این است که بر افکار اجتماعی موثر است ، نحوه تفکر و پردازش اطلاعات را تحت تاثیر قرار می دهد ، به عنوان طرح ذهنی عمل می کند و به عبارت دیگر چارچوب های شناختی اطلاعات را در مورد مفاهیم ، موقعیت ها و حوادث را سازماندهی و نگهداری می کند و سرانجام، بر فرایند رفتار اثر می گذارد . ( آذربایجانی و همکاران ؛ 1۳۸۵ )

تعریف عملیاتی

[1] Davis

[2] Venkatesh  &  Davis

[3] Technology acceptance model

[4] Perceived Ease Of Use

[5] Perceived Usefulness

[6] Taylor  &  Todd

[7] Tan  &  Teo

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.