دسته‌بندی نشده

پایان نامه تاثیر نقش مثبت حضور فعال تر هتل ها در سایت های رزرو آنلاین هتل و همچنین ایجاد وب گاه

در این تحقیق سازگاری بعنوان ميزان برداشت فرد از هماهنگي  نوآوری  با ارزش های موجود ، تجربه های گذشته و نيازهای گيرنده نوآوری است .  برای بررسی عملیاتی  متغیر مستقل سازگاری در پرسشنامه این تحقیق ،  5 سوال مطرح شده است که شامل سوالات (11 تا 15 ) پرسشنامه       می باشند. شاخص های مرتبط با متغیر سازگاری در سوالات پرسشنامه عبارتند از : استاندارد بودن خدمات دریافتی ، معرفی کامل خدمت در سایت رزرو اینترنتی  و تناسب خرید آنلاین ( اینترنتی ) با زندگی شخص و برطرف کردن نیاز های او .

 

1-7-1-4  متغیر سهولت  درک شده

تعریف نظری

میزانی که کاربر انتظار دارد استفاده  از سیستم موردنظر، نیازی به تلاش نخواهد داشت. ( دیویس[1] و دیگران ؛ 1989 : 985) بر اساس مدل پذیرش فناوری، درک شخص از سودمندی سیستم ، تحت تأثیر این  واقعیت است که وی  درک کند استفاده از سیستم آسان است . ( ونکاتش و دیویس[2] ؛ 2000 : 187)

بر اساس مدل پذیرش فناوری دیویس  [3] TAM که در  سال  1989 ارائه شد ، دو متغیر  سهولت استفاد درک شده یا PEOU [4]   و سودمندی درک شده یا PU  [5]  نگرش افراد دربارة يك فناوري، تمايل و قصد استفاده از فناوري و در نهايت رفتار واقعي در استفاده از فناوري را تعيين  و تبیین مي كنند و همچنین متغيرهاي مستقل يا بيروني، از طريق تأثيري كه بر PU و PEOU دارند، بر پذيرش فناوري موثر هستند. (کفاشان ؛ 1389 )

تعریف عملیاتی

در این تحقیق  متغیر سهولت درک شده  ، میزان درک مصرف کننده از آسانی و سهولت استفاده از انجام عمل رزرو اینترنتی هتل می باشد . برای بررسی عملیاتی میزان  متغیر سهولت درک شده در پرسشنامه این تحقیق ، 5 سوال مطرح شده است که شامل سوالات( 16 تا 20 )پرسشنامه می باشند . شاخص های مرتبط با متغیر سهولت درک شده در سوالات پرسشنامه عبارتند از :  آسان بودن خرید اینترنتی و رزرو آنلاین هتل برای شخص ، سهولت جهت سفر به بهترین مکان در مناسب ترین زمان و همچنین  سهولت انجام مقایسه امکانات هتل ها با یکدیگر .

 

1-7-1-5  متغیر سودمندی درک شده

تعریف نظری

سودمندی درک شده عبارتست از درجه ای که شخص باور دارد استفاده کردن از یک سیستم خاص ، وضعیت  او را بهبود می بخشد (تیلور و تاد[6] ؛ 1995: 152) بر اساس مطالعه تئو و تان  در سال2000 ، (تان و تئو[7] ؛ 2000)  میزان سودمندی  از استفاده درك شده به عنوان يك عامل مهم و اساسي براي مشخص  كردن  پذيرش  يك  تكنولوژي جديد شناسايي شده است. (بهبودی ، عابدینی و جلیلوند ؛ 1392 )

سودمندی استفاده درك شده به اين معني است كه استفاده از يك سيستم خاص تا چه اندازه عملكرد كار فرد را بالا مي برد .(; 2001 ; Davis; 1993 ;  Mathwick et al.; 2001 (Al-Gahtani

 

 

 

 

تعریف عملیاتی

در این پژوهش سودمندی درک شده عبارتست از درجه ای که شخص باور دارد استفاده از یک سیستم خاص ، باعث بهبود  وضعیت  او می شود  . برای بررسی عملیاتی متغیر مستقل سودمندی درک شده  در پرسشنامه این تحقیق  ، 5 سوال مطرح شده است که شامل سوالات ( 21  تا 25 ) پرسشنامه می باشند . شاخص های مرتبط با متغیر سودمندی درک شده  در سوالات پرسشنامه عبارتند از : آگاهی از تخفیف های مناسبتی هتل ها ،کوتاه شده دست واسطه ها ،  پاسخگو بودن سایت ها  و وجود اطلاعات کامل در سایت های گردشگری .

 

1-7-2 متغیرهای وابسته

متغيرهای  وابسته “نگرش ” و ” نيت انجام رزرو اينترنتي هتل ” می باشند . که در این تحقیق به عنوان متغير اصلي در مدل قرار گرفته است . دراین تحقیق سعی بر این شده است که با استفاده از متغيرهای کليدی پذيرش فناوری شامل سودمندی ، سهولت استفاده ، اعتماد ، اعتبار و سازگاری به عنوان عوامل موثر بر نگرش افراد ، به نیت و قصد انجام رزرو اینترنتی هتل پرداخته شود .

 

1-7-2-1  متغیر نگرش

تعریف نظری

نگرش عبارت است از يك روش نسبتاً ثابت در فكر احساس و رفتار نسبت به افراد، گروه ها و موضوع هاي اجتماعي يا قدري وسيع تر، هر گونه حادثه اي در محيط فرد .( ترکان و کجباف ؛ 1387) یکی از دلايل اهميت نگرش اين است كه بر افكار اجتماعي موثر است ، نحوه تفكر و پردازش اطلاعات را تحت تاثير قرار مي دهد ، به عنوان طرح ذهني عمل مي كند و به عبارت ديگر چارچوب هاي شناختي اطلاعات را در مورد مفاهيم ، موقعيت ها و حوادث را سازماندهي و نگهداري مي كند و سرانجام، بر فرايند رفتار اثر مي گذارد . ( آذربايجاني و همكاران ؛ 1۳۸۵ )

تعریف عملیاتی

[1] Davis

[2] Venkatesh  &  Davis

[3] Technology acceptance model

[4] Perceived Ease Of Use

[5] Perceived Usefulness

[6] Taylor  &  Todd

[7] Tan  &  Teo

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir