دسته‌بندی نشده

پایان نامه تأثیر پرستیژ برند بر کيفيت درک شده دارد

کیفیت درک شده مصرف­کنندگان از نام­تجاری، به دلیل فرآیند درگیری ادراکی در فرآیند تصمیم گیری می­باشد. کیفیت درک شده بالا وقتی اتفاق می­افتد که مصرف­کنندگان تمایز و برتریی در نام تجاری نسبت به نام­های تجاری رقیب را تشخیص می­دهند. این تصمیمات خرید مصرف­کنندگان را تحت تاثیر قرار می­دهد و باعث انتخاب یک نام تجاری نسبت به نام های تجاری رقیب می­شود. این نشانگر­ آن است که کیفیت درک شده بالا انتخاب مصرف­کنندگان را تحت تاثیر قرار می­دهد که متعاقبا منجر به افزایش ارزش ویژه نام تجاری می­شود. برای بازاریابان کیفیت درک شده بالا می­تواند از قیمت بالا حمایت نماید که این نیز به نوبه خود باعث ایجاد حاشیه سود بیشتر برای شرکت می­گردد که می­تواند دوباره برارزش ویژه نام­تجاری سرمایه­گذاری گردد (یو و همکارانش[1]، 2000). آکر (1991) همچنین پیشنهاد کرد که کیفیت درک شده یک تداعی معانی است که معمولا محور اصلی ارزش ویژه نام تجاری می­باشد.

کیفت­درک­شده­ عبارت است از ارزیابی­کلی مشتری از استانداردهای فرآیند دریافت خدمات. در پژوهش­های پیشین، ارتباط بین کیفت­درک­شده و رضایت، به اثبات رسیده است. برخی از صاحب نظران بر این عقیده اندکه کیفیت درک شده، میزان انطباق بین عملکرد درک شده و انتظارات مشتری است. برخی دیگر از پژوهشگران، کیفیت درک شده را نتیجه رضایت می­دانند. ارزش درک شده به طور مثبت می­تواند توسط کیفیت درک شده، تحت تاثیر قرار بگیرد. اما ارتباط لزوما مثبتی بین درک مشتری از کیفیت و درک وی از ارزش وجود ندارد. ممکن است مشتریان به دلیل قیمت­های پایین، ارزش بالایی را از محصولات یا خدماتی که کیفیت پایینی دارند، ادراک کنند (زنجبريان و همکاران، 1391). كيفيت­درك­شده مي­تواند، به صورت درك مشتري از كيفت كلي يا برتري محصول يا خدمات به توجه به هدف مور انتظارش، در مقايسه با گزينه­هاي ديگر، تعريف شود. در نهايت كيفيت درك شده، احساس كلي و ناملموس درباره برند است بنا به نظر آكر (1991) كيفيت درك شده از طريق، دليلي براي خريد، ايجاد تمايز، اضافه پرداخت قيمت، تمايل اعضاي كانال توزيع به استفاده از محصولات با كيفيت ادراك شده بالاتر  و توسعه­ي برند، مي­تواند ارزش نموده و درواقع بر ارزش وي‍ژه برند تجاري تاثير گذارد (كرباسي و همكاران،1390).

[1] Yoo etal

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir