دسته‌بندی نشده

پایان نامه بين ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک

تشریح مفهوم عملکرد

در ضرورت تشریح و تعریف مفهوم واژه ی عملکرد[1] باید خاطر نشان نمود که جایگاه این واژه از آن جا حائز اهمیت است که تنها با تعریف و تشریح عملکرد است که می توان آن را ارزیابی و همچنین مدیریت نمود. این اعتقاد وجود دارد که عملکرد تنها در یک فضای تصمیم گیری[2] ، معنی پیدا می کند(تيموري و علي اكبري،1388، ص9). به بیان دیگر عملکرد ، نتایج قابل اندازه گیری تصمیمات و اقدامات سازمانی است که نشان دهنده میزان موفقیت و دستاوردهای کسب شده می باشد. بدون داشتن برنامه خاص دستیابی به عملکرد برتر و کسب نتایج کارا و اثربخش در قالب یک سیستم یکپارچه و مدون امکان پذیر نخواهد بود مگر آنکه آن نظام قادر باشد پس از طرح ریزی عملکرد و تدوین برنامه ها آن ها را از طریق نظام های اجرایی به اجرا در آورده و آن گاه با انجام ارزیابی در نهایت به بهسازی عملکرد[3] نايل گردد.این نظام تحت عنوان نظام مدیریت عملکرد شناخته می شود (حاجي كتابي و همكاران ،1387، ص2).

کلمه عملکرد به طور وسیع در مبحث مدیریت مورد استفاده قرار می گیرد. اغلب عملکرد با كارآيي[4] و اثر بخشی[5] تعریف یا برابر دانسته شده است . به عنوان مثال نیلی و گرگوری[6] معتقدند که چون اثر بخشی بیانگر میزان دستیابی به اهداف بوده و كارآيي به این موضوع اشاره دارد که منابع از نظر اقتصادی ، چگونه برای کسب هدف بکار رفته اند ، می توان آن ها را دو بُعد مهم عملکرد دانست. یعنی هم علل داخلی (كارآيي) و هم دلایل خارجی (اثربخشی) برای بخش های خاص عملکرد ، می توانند وجود داشته باشند . از این رو سطح به دست آمده از عملکرد یک کسب و کار ، تابعی از كارآيي و اثر بخشی فعالیت های صورت گرفته است(Bourne et al., 2003 , p3).

هولتون و بیتز[7] خاطر نشان ساخته اند که عملکرد یک ساختار چند بُعدی است که ارزیابی آن بسته به انواع عوامل ، متفاوت است. آن ها همچنین به این موضوع که هدف از اندازه گيري ، نتایج عملکرد است یا رفتار  نيز اشاره می نمایند. در مورد چیستی عملکرد ، نگرش های متفاوتی وجود دارد به طوری که می توان عملکرد را فقط سابقه ی نتایج حاصله تلقی کرد. از نظر فردی عملکرد سابقه موفقیت های یک فرد است. کین[8] معتقد بود که عملکرد چیزی است که فرد از خود به جا می گذارد و جدا از هدف است. برناردین و همکارانش[9]  معتقدند که عملکرد باید به عنوان نتایج کار تعریف شود ، چون نتایج قوی ترین رابطه را با اهداف استراتژیک سازمان ، رضایت مشتری و نقش های اقتصادی شركت ایفا می کند. فرهنگ لغت آکسفورد[10] عملکرد را به این صورت تعریف نموده است که انجام ، اجرا ، تکمیل ، انجام کار سفارش و یا تعهد شده عملکرد را مشخص می نماید. این تعریف به خروجی ها یا نتایج بر می گردد و در عین حال عنوان می کند که عملکرد  در مورد انجام کار و نیز نتایج حاصله از آن می باشد. بنابراین می توان عملکرد را به عنوان رفتار یا روشی که سازمان ها ، شرکت ها ، گروه ها و افراد انجام می دهند تلقی نمود.

کمپ بل[11]  معتقد است که عملکرد ، رفتار است و باید از نتایج متمایز شود ، زیرا عوامل نظام مند می توانند نتایج را منحرف کنند. به نظر می رسد در صورتی که عملکرد به گونه ای تعریف شود که هم رفتار و هم نتایج را در بر گیرد ، دیدگاه جامع تری حاصل می گردد.در تعريف بروم راچ[12]  اين ويژگي را مي توان مشاهده نمود. وي معتقد است كه عملكرد هم به معناي رفتارها و هم به معناي نتايج است. رفتارها از فرد اجراكننده ناشي مي شوند و عملكرد را از يك مفهوم انتزاعي به عمل تبديل مي كنند. رفتارها فقط ابزارهايي براي نتايج نيستند ، بلكه به نوعي خود نتيجه به حساب مي آيند و مي توان جداي از نتايج در مورد آن ها قضاوت نمود. اين تعريف از عملكرد منجر به اين نتيجه گيري مي شود كه هنگام مديريت عملكرد گروه ها و افراد ، هم ورودي ها (رفتار) و هم خروجي ها (نتايج) بايد در نظر گرفته شوند. اين مدل تركيبي را مديريت عملكرد مي نامند. اين مدل سطح توانايي يا شايستگي و موفقيت ها را همانند هدف گذاري و بازبيني اهداف پوشش مي دهد(آرمسترانگ،1385، ص304). می توان گفت عملکرد نتیجه یک عمل است و یا توانایی انجام یا قابلیت ایجاد یک نتیجه را عملکرد گویند. بنابراین می توان گفت که عملکرد هم به عمل و هم به نتیجه عمل اشاره دارد. به عبارت دیگر ، عملکرد را می توان به عنوان عمل امروز که مقدمه تولید مقدار مشخصی از ارزش خروجی فرداست نيز تفسير نمود ‌(تيموري وعلي اكبري،1388، ص10).

2-1-2-1 ) عملکرد و تصمیم گیری[13]همان طور که در قسمت قبل ذکر شد ، اندازه گیری عوامل تشریح کننده عملکرد ، هنگامی ارزشمند است که از داده ها در تصمیم گیری ها استفاده شود. تصمیماتی که به منظور جهت گیری های راهبردی و یا هدایت سازمان و يا شركت در پیاده سازی مفاهیم راهبردی ، باید اتخاذ گردند. مجموع این تصمیمات است که به ایجاد و یا به عبارتی بهتر مدیریت عملکرد می انجامد. لذا اگر تشریح عملکرد امکان تاثیر بر تصمیم گیری هاي مديران را نداشته باشد، بی ارزش است.مديران همواره درصدد بهبود عملكرد شركت تحت مديريت خود هستند ، اما اين بهبود زماني ميسر مي شود كه آنان شناخت كافي از توانايي خود و نقاط ضعف و قوت رقبا داشته باشند. به هر حال هر کاربری می تواند اطلاعات عملکرد را با توجه به بازه های زمانی مختلف، اهداف و نیات مختلف ، رفتارهای ریسک گریز مختلف و از جنبه های مختلف (مثلاً درون سازمانی یا برون سازمانی) تفسیر نمايد. این تنوع تفسیر ، پیچیدگی ارائه یک تعریف از عملکرد را افزایش می دهد. اشخاصی که درون یا بیرون سازمان هستند، می توانند مدل های علی متفاوتی برای عملکرد ایجاد کنند. مدل علی تعریف شده توسط فردی از درون سازمان ، بر ایجاد نتایج از طریق اعمال انجام شده تمرکزدارد. در مقابل، یک فرد خارج از سازمان به شاخص های عمومی برمبنای تعاریف آماری محتمل واز قبل تعیین شده ، نظیر آنچه در تحلیل های مالی پیدا می شود، نظر دارد. در این صورت مدل علی تعریف شده توسط چنین فردی ، بر پیش بینی اعمال و نیز بر تخمین احتمال نتایج مشخص آینده تمرکز دارد (تيموري وعلي اكبري،1388، ص ص18-14).

مقصود از نظام اندازه گيري عملكرد و كنترل عملكرد ، انتقال و ارسال اطلاعات است. تمركز اين نظام بر اطلاعات مالي و غيرمالي است كه بر تصميم گيري و فعاليت هاي مديريتي تأثير دارند و مديران اين نظام ها را به منظور برقراري يا تغيير و اصلاح الگوها در فعاليت هاي شركت مورد استفاده قرار مي دهند (سايمونز،1391، ص5). اندازه گيري عملكرد به عنوان يك ابزار براي اندازه‌گيري كارآيي و اثربخشي شناخته مي‌شود. بنابراين، براي افزايش تصميم‌گيري عقلايي در سازمان ها و شركت ها همواره به آن نياز است (Van Helden et al, 2007,p2).

[1] Measurement

[2] Decision Environment

[3] Performance Improvement

[4] Efficiency

[5] Effectiveness

[6]A.D.Neely, M.J.Gregory

[7] E.F.Holton & R.Bates

[8] J.Kane

[9] H.Bernardin

[10] Oxford  Dictionary

[11] J.PCampbell

[12] G.Brumrach

[13] Decision Making

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir