دسته‌بندی نشده

پایان نامه بررسی ارتباط سن با هنجار ذهنی در استفاده از رایانه

مفاهيم اساسي فناوري اطلاعات و ارتباطات

آشنايي با اين مفاهيم در حكم پيش نياز است. و از آن به منظور ايجاد يك زمينه نظري ياد مي شود. كاركنان بايد بتوانند كاركردهاي عمده محيط هاي نرم افزاري فهميده و از جنبه هاي گوناگون كاربرد استفاده كنند. كاركنان بايد بتوانند:

  • اجزاي اصلي سخت افزار مورد استفاده را تعيين و تشخيص دهند.
  • درك درستي از عملكرد اصلي سخت افزاري در عمل داشته باشد.
  • انواع تجهيزات جانبي از قبيل مودم‌، فكس، ‌اسكنر، ‌دوربين ديجيتالي و… را تشخيص دهند.
  • درك روشن و عملي از ارتباط شبكه هاي محلي،شبكه هاي خارجي (مانند اينترنت) و استفاده از پست الكترونيكي داشته باشيد.
  • فهم درست از كار اصلي محيط نرم افزارهاي سيستمي نشان بدهند.
  • درك صحيحي از جنبه هاي كاربردي هر نرم افزار در سيستم را به نمايش بگذارند.
  • به طور كلي چگونگي كار رايانه و سيستم عامل آن را بفهمند ياد بگيرند كه چگونه رايانه را تحت كنترل خود داشته باشند تا هنگام كاركردن با آن دچار سردرگمي نشوند.

پس بايد بتوانند بين اجزاي اصلي يك سيستم رايانه اي و اجزاي جانبي آن تفاوت قائل شوند هم چنين بدانند كه نرم افزار سيستمي چيست و از چگونگي اتصال رايانه به يك شبكه آگاه بوده و يا عملكرد متناظر با چنين شبكه ها  آگاه باشند (تأميني، 1383،ص76).

 

3-2-2- نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات

در مفهوم کلاسیک، فناوری مجموع دانش تبلور یافته در ابزار و روش های تولید است. تأثیر فناوری بر رشد از قدیم مورد بحث بوده است که به سه دسته قابل تقسیم هستند. در حالت اول، تأثیر فناوری در قالب کالاهای سرمایه ای تجسم یافته و تحلیل شده که نتیجه آن افزایش بهره وری سرمایه بوده است. در حالت دوم، فناوری بهره وری نیروی کار را فزایش می دهد. در حالت سوم، فناوری بهره وری کل و نه لزوماً بهره وری کار یا سرمایه را افزایش می دهد. (ایمانی و همکاران، 1390، ص 52)

بكارگيرى فناورى اطلاعات و كاربرد آن در سازمان­، موجب تحولات بزرگي در دنياي امروز شده است، كه بسياري از صاحبنظران آن را انقلاب دوم صنعتي ناميده­اند. (اکبری و اسماعیل زاده، 1392، ص 6)

فناوری اطلاعات دارای اهمیت حیاتی برای موفقیت استراتژیک سازمان ها است  و یک عامل مهم تمایز بین عملکرد با کیفیت بالا و پایین می باشد. (کالکان و همکاران، 2011، ص 856)

تحقيقات نشان مي دهند كه يكي از مهمترين دلايل تمايز سازمانها از يكديگر، درجه بكارگيري فناوري اطلاعات توسط آنها در فعاليت هاي سازماني است. به عبارتي، سازمان هايي كه از فناوري اطلاعات به طور گسترده و بهينه استفاده كرده اند، داراي مزيت رقابتي پايدار هستند و از ديدگاه ذينفعان نسبت به ساير سازمانها از تمايز بيشتري برخوردارند. عدم بهره گيري و تطبيق كم فناوري اطلاعات با نيازهاي كاربران اغلب به عنوان مهمترين دليل شكست در بسياري از پروژه ها بيان شده است. (برزه کار و همکاران، 1392، ص 124-123)

عصرالكترونيك ابزار و فنون نيرومندي را در اختيار بشر قرار داده است و گسترش وسايل ارتباط جمعي، شبكه هاي تلفني، ماهواره ها و بزرگ راه هاي اطلاعاتی، تمامي جنبه هاي زندگي انسان را بيش از پيش به خدمات و تكنولوژيهاي اطلاعاتي و ارتباطي متكي كرده است. فناوري اطلاعات و اينترنت، اقتصاد و اوضاع اجتماعي و فرهنگي را به چالش كشيده است. در بسياري از فعاليتهاي خدماتي بويژه در حوزه فرهنگ نيز، مهم ترين تحول تحت تاثير فناوري نوين ارتباطي، اين است كه عناصر مشترك فرهنگ هاي مختلف در حال آميخته شدن است. (بهاری و همکاران، 1389، ص 6-5)

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir