دسته‌بندی نشده

پایان نامه بررسی ارتباط سن با امید به تلاش در استفاده از رایانه

عدم برنامه ريزي براي به کارگيري فناوري:

در اين حالت فناوري وارد مي شود و در تقابل با فرهنگ سازماني قرار گرفته او آثار خود را بدون آنکه کنترل شود بر جاي مي گذارد. براي مثال مي توان از تغيير فرهنگ خريد در جامعه آمريکا پس از اختراع استارت خودرو و استقبال بيشتر خانم ها از رانندگي ياد کرد. فناوري مانند اسب تروآ مي ماند که وارد شهر شده و سربازهاي فرهنگ پنهان در آن شهر را به تصرف خويش در مي آورند و فرهنگ را خارج از کنترل شکل مي دهند. (بهنامي،1383، ص82).

 

2-6-1-2  برنامه ريزي تغيير يا ايجاد فرهنگ براي به کارگيري فناوري:

در اين حالت، اسب تروآ، خود وارد نمي شود بلکه مديران آن را ساخته، سربازهاي مناسب را در آن پنهان کرده و وارد شهر مي کنند. در اين حالت ايجاد تغييرات در کنترل و طبق برنامه خواهد بود، هر چند ممکن است تغييراتي خارج از کنترل نيز رخ دهند.

سربازاني که مديران آنها را در اين اسب تروآ پنهان مي کنند عبارتند از:

 • چشم انداز و استراتژي؛
 • کسب اعتماد کارکنان و جاري ساختن چشم انداز و استراتژي در تاروپود سازمان ؛
 • استفاده ازابزارهاي فناوري براي همنواسازي کارکنان؛
 • همسو کردن ارزش هاي افراد با ارزش هاي سازمان؛
 • تغيير و بهينه سازي فرايندهاي کسب و کار؛
 • استفاده از ساير روش ها مانند TQM و… (همان منبع)

 

3-6-1-2 استفاده از فناوري براي ايجاد تغيير هاي فرهنگي موردنظر:

در مقاطعي از زمان لازم است که خارج از يک برنامه يکپارچه و کلان براي ايجاد و يا  تغيير فرهنگ خاصي اقدام کرد. فناوري و ابزارهاي آن مي تواند کمک مؤثري در اين زمينه بکند. با به کارگيري يک فناوري خاص و سعي در جا انداختن آن، تغيير فرهنگي مورد نظر حاصل مي شود. براي مثال مي تواند از اتوماسيون اداري براي ايجاد فرهنگ نظم و سرعت در روابط اداري استفاده کرد و سازمان را از کرختي بيرون آورد (همان منبع).

 

سازمان ها امروزه با مسايل پيچيده رقابتي مواجه هستند شرايط داخلي و خارجي پيو سته و با سرعت در حال تغييرمي باشد ورود تكنولوژي اطلاعات به درون سازمانها و رشد سريع فناوري نيز براين پيچيدگي افزوده است. از طرف ديگر و شايد به همين علتها، نياز به امنيت مادي و معنوي و افزايش تعامل و ارتباطات اجتماعي در سازمانها بيش از پيش احساس مي شود. (بهاری و همکاران، 1389، ص 1)

زندگي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي افراد جامعه به شدت به فناوري اطلاعات و ارتباطات وابسته است. برخلاف دوران گذشته كه اطلاعات و تكنولوژي دراختيار صاحب نظران فن و صنايع قرار داشت و مشروعيت آن نيز به تأييد و تصديق آنان مرتبط بود، درجوامع جديد اطلاعاتي، مردم عادي نيز به گونه اي با تكنولوژي مرتبط شده اند كه بخشي مهمي از زندگي روزمره آنان بويژه در حوزه فرهنگ شده است. به اين دليل هر نوع سياستگذاري و برنامه ريزي در خصوص توسعه فرهنگي نمي تواند بي اعتنا به تحولات حوزه هاي اطلاع رساني و ارتباطات در سطح ملي و بين المللي صورت بگيرد. (همان منبع، ص 2-1)

بدون شک پيشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات تاثير زيادي در فرهنگ و جوامع بشري گذاشته است، به طوري که عده اي، فناوری اطلاعات را مهم ترين عامل در پيشرفتهاي قرن اخير بيان کرده اند. (شاعیدی، 1390، ص 45)

فرهنگ و تکنولوژي به عنوان سيستم هاي باز، داراي اجزايي هستند که آن اجزا نيز با همديگر داراي روابطي سيستماتيک هستند. تغيير و دگرگوني در اجزاي هر يک از سيستم ها ساختار داخلي آن را به آرايش جديدي مي کشاند و بر سيستم و يا سيستمهاي ديگری که با آن در دادوستد انرژي هستند،  اثر   مي گذارد. حال اگر ما تکنولوژي و فرهنگ را به عنوان دو سيستمي تلقي کنيم که در برگيرنده انواع و اجزايي هستند، اين تاثيرگذاري متقابل مي تواند موارد زیر را در بر گیرد:

 • ايجاد منطق رفتاري جديد براي سيستم
 • تحول در شيوه و ميزان خودکنترلي سيستم
 • مساله آفريني يک سيستم بر بي سيستمي ديگر
 • ظهور تحليل نوين از مقولات کهن (همان منبع، ص 48)
 • برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir