دسته‌بندی نشده

عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری در استان ایلام

بهره‏وران پژوهش

انجام اين پژوهش، با شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری استان ایلام متناسب با ويژگي‌هاي بومي استان ارائه مي‌گردد. البته اين پژوهش در جهت دستیابی به اهداف چشم انداز پنج ساله استان، برنامه پنجم توسعه و اهداف و سياست‌هاي كلان صنعت گردشگری كشور خواهد بود. در يك تحليل جامع پيشنهاد‌ها و راهكارهاي كاربردي و عملي براي بهبود نوآوري براي بكار‌گيري و احيانا اجرا در صنعت گردشگری استان ایلام ارائه مي‌گردد.

 

جدول 1-1: بهره وران پژوهش

ردیف نام سازمان نوع استفاده
1 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری استان ایلام متناسب با ویژه گی های بومی در جهت دستیابی توسعه قابليت كاربرد دارد.
2 هتل­ها، آژانس های مسافرتی، شهرداری ها و سازمان حج و اوقاف اين پژوهش مي­تواند در برنامه ریزی­های هتل­ها و آژانس­های مسافرتی، هتل ها، شهرداری ها و سازمان حج و اوقاف در جهت توسعه مؤثر باشد.
3 نهادهای سیاستگذار گردشگری استان ایلام با این پژوهش رویکردی جدید در عرصه صنعت گردشگری مبتنی بر توسعه استان شکل می گیرد.
4 پژوهشگران و افراد دانشگاهی مبنايي جديد براي تحلیل و پژوهش در عرصه صنعت گردشگری مبتنی بر توسعه و پیشرفت فراهم مي شود.

1-7. سؤالات تحقیق

1- عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری در استان ایلام کدامند؟

2- وضعیت عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری در استان ایلام چگونه است؟

3- رتبه بندی عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری در استان ایلام چگونه است؟

 

1-8. قلمرو تحقیق

قلمرو تحقيق شامل سه قلمرو موضوعي، مکاني و زماني مي­باشد.

قلمرو موضوعي اين تحقيق شناسایی و بررسی عوامل تاثیرگذار بر توسعه صنعت گردشگری در استان ایلام می­باشد.

قلمرو مکاني تحقيق شامل تمامی سازمان­ها، ادارات و مراکز خصوصی و دولتی مرتبط با صنعت گردشگری در استان ايلام مي­باشد.

قلمرو زماني نيز انجام تحقيق در نيمه اول سال1393 تا اواخر شهریور 1393 را شامل مي­شود.

 

1-9. روش تحقیق

روش اجراي تحقيق در واقع مجموعه فعاليت‌هايي است که به کمک آن‌ها تعيين مي‌شود که اطلاعات مورد نظر از کجا، چگونه و با چه ابزاري جمع ‌آوري شود (سرمد، بازرگان و حجازی، 1392).

پژوهش حاضر شامل دو مرحله است؛ در مرحله اول که به دنبال (شناسایی عوامل تاثیر گذار بر توسعه صنعت گردشگری در استان ایلام می­باشیم)، برای درک بهتر موضوع و افزایش دانش در این زمینه تحقیقی توسعه­ای و علاوه برآن با توجه به بررسی و انجام مطالعات نظری پژوهشی توصیفی محسوب می­شود و در مرحله دوم که به دنبال پاسخ به سؤالات تحقیق هستیم، کاربردی می­باشد. بنابراین در انجام این تحقیق از روش تحقیق پیمایشی استفاده شده است.

 

1-10. متغير­هاي تحقيق

متغيرهاي اين پژوهش عبارتند از توریست، عوامل فرهنگی و آموزشی، صنعت جهانگردی، بازاریابی جهانگردی، امکانات زیر بنایی و خدمات گردشگری، مدیریت تصمیم گیری منسجم و هماهنگ.

1-11. تعريف متغيرها

1-11-1. تعريف مفهومي متغيرها

تعریف مفهومی به تعریف یک واژه توسط واژه های دگر اشاره دارد. به عبارت دیگر در این گونه تعاریف از وازه های انتزاعی و مدل های فرضی استفاده می شود (سرمد، بازرگان و حجازی،1392). تعریف مفهومی متغیرها به شرح زیر می باشد:

توریست:

 به شخصی خارجی جهت سیاحت، گردش، ورزش، که اقامت آن کمتر از 24 ساعت نباشد  و بیشتر از 2 ماه هم نباشد توریست گفته می شود (گو و پنگ[1]، 2011).

عوامل فرهنگی و آموزشی:

در پژوهش حاضر فرهنگ پذیرش گردشگر و آگاهی از مزایای آن در بخش های مختلف صنعت گردشگری مد نطر بوده و سایر مؤلفه های فرهنگ مد نظر نمی باشد.

صنعت جهانگردی (لومسدن،1390):

جهانگردی به معنی عام: می­توان آن را به عنوان پدیده جمعی و تنوع تمدن صنعتی  که از سفر و اقامت همزمان غیر بومیان منشأ گیرد تعریف کرد (گو و پنگ، 2011).

بازاریابی جهانگردی:

 بازاریابی جهانگردی را می توان به وجود و مطلوب بودن تیلیغات بازاریابی برای جاذبه های گردشگری در جهت جلب توجه و ترغیب جهانگردان برای بازدید از آن منطقه دید (استیگیتز، 1386).

امکانات زیر بنایی و خدمات گردشگری:

امکاناتی زیر ساخت و هزینه بر در صنعت گردشگری جهت ترغیب و رفاه گردشگران.

[1]. Gao& Peng

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir